موزیک هاب / دانلود آهنگ های جدید

کد آهنگ پیشواز همراه اول و ایرانسل هوروش بند با پخش آنلاین

لیست تمام آهنگ های پیشواز ایرانسل و آوای انتظار همراه اول جدید هوروش بند از سایت موزیک هاب

(چه حالی میشی ، به کی پز میدی ، عاشقم ، مثل ماهی ، ترکم نکن ، عوض کردی ، ماه پیشونی )

کد پیشواز هوروش بند

     نام آهنگ کد ایرانسل                نام آهنگ کد پیشواز همراه اول هوروش باند
یاد تو می افتم ۱ ۵۵۱۱۱۶۶۸                 یاد تو می افتم ۱ ۹۸۴۹۹
یاد تو می افتم ۲ ۵۵۱۱۱۶۶۹                  یاد تو می افتم ۲ ۹۸۵۰۰
یاد تو می افتم ۳ ۵۵۱۱۱۹۸۸                   تویی دوا ۱ ۹۸۴۹۷
آخر منو به لاد داد ۱ ۱۳۱۸۵۱                    تویی دوا ۲ ۹۸۴۹۸
آخر منو به لاد داد ۲ ۵۵۱۱۵۹۱۵               آخر منو به ماد داد ۱ ۹۸۴۹۵
آخر منو به لاد داد ۳ ۵۵۱۱۵۹۱۷               آخر منو به ماد داد ۲ ۹۸۴۹۶
آخر منو به لاد داد ۴ ۵۵۱۱۵۹۲۱                خالیه جای تو ۹۸۴۹۲
به کی پز میدی ۱ ۵۵۱۱۵۹۱۴                    مجنون ۱ ۹۸۴۹۳
به کی پز میدی ۲ ۵۵۱۱۵۹۱۶                      مجنون ۲ ۹۸۴۹۴
به کی پز میدی ۳ ۵۵۱۱۵۹۱۹                به کی پز میدی ۱ ۹۸۴۹۰
به کی پز میدی ۴ ۵۵۱۱۵۹۲۴                 به کی پز میدی ۲ ۹۸۴۹۱
عاشقم ۱ ۵۵۱۱۵۹۱۸                    عاشقم ۱ ۹۸۴۸۸
عاشقم ۲ ۵۵۱۱۵۹۲۲                    عاشقم ۲ ۹۸۴۸۹
مجنونم ۱ ۵۵۱۱۵۹۲۰                   مثل ماهی ۱ ۹۸۰۹۳
مجنونم ۲ ۵۵۱۱۵۹۲۰                 مثل ماهی ۲ ۹۸۰۹۴
فاصله نه ۵۵۱۱۵۹۳۲                  مثل ماهی ۳ ۹۸۰۹۵
خالیه جای تو ۱ ۵۵۱۱۵۹۳۴           چه حالی میشی ۱ ۹۴۳۵۱
خالیه جای تو ۲ ۵۵۱۱۵۹۴۰            چه حالی میشی ۲ ۹۴۳۵۲
ماه دلم ۱ ۵۵۱۱۵۹۲۶            چه حالی میشی ۳ ۹۴۳۵۳
ماه دلم ۲ ۵۵۱۱۵۹۲۸                    آهای ۱ ۴۲۴۶۰
تویی دوا ۱ ۵۵۱۱۵۹۳۵                    آهای ۲ ۴۲۴۶۱
تویی دوا ۲ ۵۵۱۱۵۹۲۷                   آهای ۳ ۴۲۴۶۲
تویی دوا ۳ ۵۵۱۱۵۹۳۳                  ترکم نکن ۱ ۲۸۲۰۲
خنک شد دلت ۱ ۵۵۱۱۵۹۲۵                ترکم نکن ۲ ۲۸۲۰۳
خنک شد دلت ۲ ۵۵۱۱۵۹۳۱              ترکم نکن ۳ ۲۸۲۰۴
خنک شد دلت ۳ ۵۵۱۱۵۹۲۹               عاشقم کردی۱ ۲۸۲۰۰
این شد قرارمون ۱ ۵۵۱۱۵۹۳۶             عاشقم کردی ۲ ۲۸۲۰۱
این شد قرارمون ۲ ۵۵۱۱۵۹۳۷             مرا دیوانه کردی ۱ ۲۷۳۰۵
این شد قرارمون ۳ ۵۵۱۱۵۹۳۸               مرادیوانه کردی ۲ ۲۷۳۰۶
یه اشتباه ۱ ۵۵۱۱۵۹۴۸           مرا دیوانه کردی ۳ ۲۷۳۰۷
یه اشتباه ۲ ۵۵۱۱۵۹۴۲    
یه اشتباه ۳ ۵۵۱۱۵۹۴۷    
به کی پز میدی ۵ ۵۵۱۱۵۹۳۹    
به کی پز میدی ۶ ۵۵۱۱۵۹۴۱    
به کی پز میدی ۷ ۵۵۱۱۵۹۴۶    
به کی پز میدی ۸ ۵۵۱۱۵۹۴۳    
آخر منو به باد داد ۵ ۵۵۱۱۵۹۴۴    
آخر منو به باد داد ۶ ۵۵۱۱۵۹۴۵    
ماه پیشونی ۱ ۵۵۱۱۵۹۴۰    
ماه پیشونی ۲ ۵۵۱۱۵۹۴۹    
عوض کردی ۱ ۵۵۱۱۳۳۲۹    
عوض کردی ۲ ۵۵۱۱۳۳۳۰    
عوض کردی ۳ ۵۵۱۱۳۳۳۱    
عوض کردی ۴ ۵۵۱۱۳۳۷۸    
عوض کردی ۵ ۵۵۱۱۳۳۷۹    
عوض کردی ۶ ۵۵۱۱۳۳۸۰    
خستم ۱ ۵۵۱۱۳۴۴۵    
خستم ۲ ۵۵۱۱۳۴۴۶    
خستم ۳ ۵۵۱۱۳۴۴۷    
خستم ۴ ۵۵۱۱۳۴۵۹    
خستم ۵ ۵۵۱۱۳۴۶۰    
خستم ۶ ۵۵۱۱۳۴۶۱    
چه حالی میشی ۱ ۵۵۱۱۷۰۳۳    
چه حالی میشی ۲ ۵۵۱۱۷۰۳۴    
چه حالی میشی ۳ ۵۵۱۱۷۰۳۵    
چه حالی میشی ۴ ۵۵۱۱۷۰۵۰    
چه حالی میشی ۵ ۵۵۱۱۷۰۵۱    
چه حالی میشی ۶ ۵۵۱۱۷۰۵۲    
مثل ماهی ۱ ۵۵۱۱۸۹۴۷    
مثل ماهی ۲ ۵۵۱۱۸۹۴۸    
مثل ماهی ۳ ۵۵۱۱۸۹۴۹    
مثل ماهی ۴ ۵۵۱۱۸۹۵۳    
مثل ماهی ۵ ۵۵۱۱۸۹۵۴    
مثل ماهی ۶ ۵۵۱۱۸۹۵۵    
ماه پیشونی ۳ ۵۵۱۱۷۸۸۶

 

دیدگاه ارسال شده است

نمایش / مخفی کردن دیدگاه ها