موزیک هاب / دانلود آهنگ های جدید

کد آهنگ پیشواز گرشا رضایی ایرانسل و همراه اول

همه کدهای آهنگ پیشواز ایرانسل و آوای انتظار همراه اول گرشا رضایی به صورت کامل با پخش آنلاین آماده شده است

(مجرم ، زنجیر  ، دریا نمیرم ، مو مشکی ، دلم گرفته ای رفیق )

کد پیشواز گرشا رضایی

نام آهنگ پیشواز کد نام آوای انتظار کد
آبی 2212716 اندازه صد سال رفتی 1 28222
فقط تویی 2212717 اندازه صد سال رفتی 2 28223
دوباره 2212718 اندازه صد سال رفتی 3 28224
دلم گرفته ای رفیق 2212719 دلت نخواد 1 28225
من بارون تو پاییز 2212720 دلت نخواد 2 28226
مادر 2212721 دلت نخواد 3 28227
ماه و کمونچه 2212722 دوست دارم 1 28228
ای وای باز دل بیچاره 2212723 دوست دارم 2 28229
من کجا تو کجا 2212724 دوست دارم 3 85434
سوار و اسب و بارون 2212725 زنجیر 1 28230
چشم به راه 2212726 زنجیر 2 28231
اندازه صد سال رفتی 1 55114201 زنجیر 3 28232
اندازه صد سال رفتی 2 55114202 تنهایی 1 28233
اندازه صد سال رفتی 3 55114203 تنهایی 2 28234
اندازه صد سال رفتی 4 55114226 تویی تو 1 28404
اندازه صد سال رفت 5 55114227 تویی تو 2 28405
اندازه صد سال رفتی 6 55114228 حالمون خوبه 1 28406
دلت نخواد 1 55114204 حالمون خوبه 2 28407
دلت نخواد 2 55114205 حالمون خوبه 3 28408
دلت نخواد 3 55114206 دلم گرفته ای رفیق 1 28409
دلت نخواد 4 55114229 دلم گرفته ای رفیق 2 28410
دلت نخواد 5 55114230 دلم گرفته ای رفیق 3 28411
دلت نخواد 6 55114231 دلم گرفت ای رفیق 4 85431
دوست دارم 1 55114207 دنیامی 1 28930
دوست دارم 2 55114208 دنیامی 2 28931
دوست دارم 3 55114232 دنیامی 3 28932
دوست دارم 4 55114233 نرو 1 28933
زنجیر 1 55114209 نرو 2 28934
زنجیر 2 55114210 یار باش 1 29021
زنجیر 3 55114211 یار باش 2 29022
زنجیر 4 55114234 من بارون تو پاییز 1 82096
زنجیر 5 55114235 من بارون تو پاییز 2 85432
زنجیر 6 55114236 آبی 85428
تنهایی 1 55114212 فقط تویی 85429
تنهایی 2 55114213 دوباره 85430
تنهایی 3 55114237 مادر 85433
تنهایی 4 55114238 ماه و کمونچه 85435
تویی تو 1 55114307 ای وای باز دل بیچاره 85436
تویی تو 2 55114308 من کجا تو کجا 85437
تویی تو 3 55114321 سوار و اسب و بارون 85438
تویی تو 4 55114322 چشم به راه 85439
حالمون خوبه 1 55114309 مجرم 1 93384
حالمون خوبه 2 55114310 مجرم 2 93385
حالمون خوبه 3 55114311 مجرم 3 93386
حالمون خوبه 4 55114323 مجرم 4 93836
حالمون خوبه 5 55114324 مجرم 5 93837
حالمون خوبه 6 55114325 مجرم 6 93838
دلم گرفته ای رفیق 1 55114312 دریا نمیرم 1 94289
دلم گرفته ای رفیق 2 55114313 دریا نمیرم 2 94290
دلم گرفته ای رفیق 3 55114314 دریا نمیرم 3 94291
دلم گرفته ای رفیق 4 55114326 مو مشکی 1 96610
دلم گرفته ای رفیق 5 55114327 مو مشکی 2 96619
دلم گرفته ای رفیق 6 55114328    
دنیامی 1 55114400    
دنیامی 2 55114401    
دنیامی 3 55114402    
دنیامی 4 55114428    
دنیامی 5 55114429    
دنیامی 6 55114430    
نرو 1 55114403    
نرو 2 55114404    
نرو 3 55114431    
نرو 4 55114432    
یار باش 1 55114436    
یار باش 2 55114437    
یار باش 3 55114441    
یار باش 4 55114442    
مجرم 1 55116569    
مجرم 2 55116570    
مجرم 3 55116571    
مجرم 4 55116572    
مجرم 5 55116573    
مجرم 6 55116574    
دریا نمیرم 1 55116909    
دریا نمیرم 2 55116910    
دریا نمیرم 3 55116911    
دریا نمیرم 4 55116927    
دریا نمیرم 5 55116928    
دریا نمیرم 6 55116929    
مو مشکی 1 55117212    
مو مشکی 2 55117234  

 

دیدگاه ارسال شده است

نمایش / مخفی کردن دیدگاه ها